OM OSS

Annas Vård och HemtjänstTeam

Annas Vård och HemtjänstTeam är ett företag som grundades 2009. Vi har under dessa 10 år utvecklat en grund för vilka riktlinjer företaget ska följa och hur vi vill att arbetet ska utföras hos kunderna. Våra hörnstenar i arbetet hos kunden är integritet, välbefinnande och tillit. Idag finns våra kontor i Centrala Nacka och Älta/Tyresö.

Vår grundvärdering bygger på att varje människa är unik. Hjälpen vi ger utformas efter individens egna förutsättningar och behov.

Vi strävar efter ett gott samarbete med våra kunder och deras anhöriga, distriktsköterskor inom hemsjukvården, ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) samt biståndshandläggarna på kommunen.

Våra grundvärderingar

Självbestämmande

Vi på Annas Vård & HemtjänstTeam visar stor hänsyn för din integritet och ditt självbestämmande.

Det är viktigt för oss att hjälpen är utformad på det sätt du önskar. 

Fokus ligger på att du som kund i största möjliga mån ska kunna leva ett värdigt och tryggt liv.

Kvalitet

Annas Vård & HemtjänstTeam arbetar för att kvalitetssäkra den dagliga driften inom företaget. Arbetet utformas efter EU:s riktlinjer rörande vård och omsorg. Vi kan nu, bland annat, tidssäkra besöken genom ett mobilt rapporteringsprogram, som visar oss vem ur personalen som är hos respektive kund och vid vilken tidpunkt.

Detta skapar trygghet både för brukaren och de anhöriga. För att kunna garantera en omvårdnad med hög kvalitet skickar vi kontinuerligt vår personal på omsorgsutbildningar, som bland annat innefattar fallprevention och hjärtlungräddning (HLR).

Majoriteten av personalen går även på undersköterskeutbildning.

Trygghet

Vi på Annas Vård &HemtjänstTeam arbetar i mindre personalgrupper så att kund och medarbetare ska ha möjlighet att upprätthålla en god kontakt. Våra kunder ska känna sig trygga med den hjälp de får i den dagliga omvårdnaden.

Målet är att du som kund ska kunna fortsätta bo kvar i hemmet under trygga förutsättningar.

Medarbetarna är utbildade undersköterskor samt vårdbiträden med lång erfarenhet.