Många människor finner trygghet i sina hem och har en önskan om att kunna bo kvar i längsta möjliga mån. För de personer som känner att det med åren blir allt svårare utan hjälp i hemmet finns möjlighet att anlita oss på Annas Vård och HemtjänstTeam, vi är en hjälpande hand i vardagen. Med auktorisation från Nacka och Tyresö kommun kan vi hjälpa till med allt som krävs för att kunden ska kunna leva ett värdigt liv i hemmet. Hemtjänst, avlösning, följeslag och ledsagarservice ansöks genom kommunens biståndshandläggare.

Grundvärderingar

Grundvärderingar

Företagets grundvärdering bygger på att varje människa är unik och hjälpen utformas efter individens egna förutsättningar och behov. Visionen för Annas vård och hemtjänst Team är att ge den bästa vård och omsorgen. Vi har tagit fram tre ledstjärnor vid värdegrundsarbetet

  • Självbestämmanderätt

  • Kvalitét

  • Trygghet

På Annas vård och hemtjänstteam står kvalitét för lyhördhet och respekt vid varje möte med våra kunder. Självbestämmanderätt och trygghet är en utgångspunkt i vårt omsorgsarbete.  Läs mer...

Våra tjänster

Annas vård och hemtjänstteam erbjuder tjänster såsom:

  • Omvårdnad

  • Avlösning för anhöriga

  • Följeslag

  • Ledsagarservice

  • Inköp

  • Städning

  • Tvätt.    Läs mer...

Information om COVID-19

Vi på Annas vård och hemtjänstteam följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid 19.

Våra medarbetare får alltid ta del av den senaste information som berör oss i hemtjänsten.

De åtgärder vi vidtagit innefattar användning av visir hos alla våra kunder samt att alla våra medarbetare bär med sig ett litet kitt för att enkelt kunna sköta den basala hygienrutinen vi har på företaget.

Vid eventuell smitta används full skyddsutrustning. 

Kontor

-Älta/Tyresö: Ältavägen 202, 13830 Älta

-Nacka: Landåvägen 45, 14149 Nacka

Öppettider

Måndag till fredag

08:00 till 16:00

© 2010 Skapat av Annas vård och hemtjänstteam AB

Kontakta oss

kontakt@annas-vht.se

T: 08 718 21 60